Toko, mitä se on?

TOKO = Koirien tottelevaisuuskoe, mutta myös tottelevaisuuskoulutuksesta käyte-tään nimitystä TOKO. Jokaisen koiran tulisi omata hyvät käytöstavat ja riittävä arkitottelevaisuus. On koiran omistajan velvollisuus opettaa lemmikki yhteiskuntakelpoiseksi. Tottelevaisuuskoulutus on suotavaa kaikille koirille, rodusta riippumatta. Koulutuksessa on tarkoitus parantaa ja vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä, opettaa koiralle hallittua käyttäytymistä ja ohjaajalle oikeanlaista koirankäsittelytaitoa. Tottelevaisuuskoulutus on tärkeää jokaiselle koiralle ja tärkeä pohja esimerkiksi jotain muuta koiraharrastusta aloittavalle.

TOKO onkin hyvin nousujohteista: kun alemmissa luokissa reipas ja iloinen suoritus riittää ylempiinkin palkintosijoihin, vaaditaan ylemmällä tasolla – voittaja ja erikoisvoittajaluokissa - paitsi vauhdikkuutta myös täsmällisyyttä ja tarkkuutta liikkeiden suorittamisessa. Tottelevainen koira kerää katseita positiivisessa mielessä ja edistää koiramyönteisyyttä yhteiskunnassamme!

Tottelevaisuudessa kilpaileminen

Jos halua ja innostusta riittää, voi edetä kilpailemaan tottelevaisuuskokeisiin. Kokeessa testataan ohjaajan ja koiran välisen yhteistyön ja koulutuksen tulosta. Koetoiminnan tavoitteena on myös lisätä tietoa koiran oppimiskyvystä sekä koulutuksen mahdollisuuksista koiran yhteiskuntakelpoisuuden parantamisessa. Lisäksi tavoitteena on eläinystävällisen ja terveen kilpailuhengen luominen sekä harrastuksen lisääminen.

Tottelevaisuuskokeissa kilpaillaan neljässä eri tasoluokassa; alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokassa. Kokeessa suoritetaan ennalta koesäännöissä määrätyt liikkeet ennalta määrätyssä järjestyksessä. Tuomari arvostelee liikkeet asteikolla 1-10. Liikkeiden arvosanat kerrotaan tietyllä kertoimella, ja lisäksi pari saa pisteitä mm. yhteistyön sujuvuudesta. Helpoimpaan eli alokasluokkaan saa osallistua 10 kk täyttänyt koira. Nykyisin kokeeseen osallistuvan koiran ei tarvitse olla puhdasrotuinen, mutta ns. X-rotuiseltakin vaaditaan hyväksytty tunnistusmerkintä. Alokasluokan liikkeet ovat enimmäkseen jokapäiväisessä elämässä tarpeellisia taitoja, kuten mukana kulkemista, paikalla oloa ja luoksetuloa - toki kilpailuissa vaaditaan tavallista "arkitottelevaisuutta" täsmällisempiä suorituksia.