Yhteisiä sääntöjä noudattamalla voimme pitää hallin miellyttävänä harjoituspaikkana.

Harjoittelijan vastuu

1. Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat pysyvät siistinä ja kunnossa.

2. Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallin kiinteistöllle tai esteille tekemänsä vahingon.

3. Hallin käyttäjä on vastuussa itsestään, koirastaan sekä mahdollisesti muille käyttäjille aiheuttamastaan vahingosta.

4. Halliin tulevien koirien on oltava SKL:n määräysten mukaan rokotettu.

Siisteys

1. Puhdista kenkäsi lumesta ennen halliin tuloa.

2. Ensimmäinen tulija puhdistaa myös ovien edustan lumesta.

3. Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä.

4. Huolehdi, että koirasi on tehnyt tarpeensa ennen hallille tuloa.
Valvo ettei koirasi tee tarpeitaan sisälle. Jos vahinko sattuu jokainen kerää itse jätökset välittömästi.

5. Velvollisuuksien laiminlyönnistä on seurauksena sanktio, jonka suuruus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Ohjeita treeneihin

1. Älä tuo koiraasi halliin ennen kuin edellinen ryhmä on poistunut. Itse voi tulla katselemaan muiden harjoituksia.

2. Jos tuot halliin omia tavaroitasi niin muista viedä ne myös pois.

3. Harjoitusvuorolle mennään oman kentän ovesta.

4. Kun aloitat harjoitukset, sytytä valot vain hallin toiselle puoliskolle

5. Kun olet lopettanut harjoituksen eikä kentälle enää tule ketään niin sammuta valot. Katkaisijoissa on kaksi tehoa. Harjoituksissa riittää teho 1

6. Harjoituksen ollessa nimetyllä kentällä ja toisen kentän ollessa vapaana optioharjoittelijalle on annettava mahdollisuus harjoitteluun vapaalla kentällä.

7. Kahvio ja toimistotiloihin ei saa viedä koiria.

8. Rata 2 on iltaisin pääosin tyhjennettävä esteistä tokon esteettömän harjoittelun varmistamiseksi, koukkujen kohdat pidetään tyhjänä


Optioharjoitteluun tulevat huomioon otettavaa:

-hallissa voi harjoitella useampi koirakko kerrallaan – sopu sijaa antaa.
-optioharjoittelu ei tarkoita sitä, että halli on yhden käytössä esim. tunnin ajan.
-optio on koirakohtainen, eikä oikeuta tuomaan ulkopuolisia henkilöitä harjoittelemaan