Näyttelyjaoksen toiminta on hyvin koulutuspainoitteista. Näyttelykoulutuksissa harjoitellaan koiran käsittelyä ja esittämistä näyttelytilanteissa. Lisäksi tutustutaan näyttelysääntöihin, kehän kulkuun sekä käydään läpi näyttelyyn valmistautumista. Vuosittain näyttelyasioita käydään lisäksi laajemmin läpi sekä teoriassa että käytännössä erilaisissa koulutuksissa. Edellisten lisäksi näyttelyjaos järjestää Match Show - toimintaa sekä osallistuu vuosittain lähes "koko seuran panoksella" Kotkan Ruusu näyttelyn järjestämiseen.